Cleaning Tablets 12-300x300

20,000 vnd/viên

Một hộp thuốc rửa bã café espresso. Viên thuốc này có chức năng tẩy rửa được những mảng dầu cứng đầu nhất và bã café còn sót lại trên bề mặt giỏ lọc. Ngoài ra chúng hoàn toàn không chứa chất gây ăn mòn để bảo vệ đầu lọc café của bạn. Sử dụng thường xuyên sẽ làm tăng tuổi thọ cho portafilter và khi đèn ở chữ “Clean Me” sáng, đó là lúc bạn biết bạn nên dùng nó rồi đấy

Sản phẩm này dùng được cho các dòng Breville 870XL, Dual Boiler™ 900XL